حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام هفت زندانی در زندان شیراز

روز یکشنبه۲۱ آبان ۱۴۰۲، حکم اعدام هفت زندانی از جمله یک شهروند بلوچ از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمده است.

گفتنی است، هویت زندانی بلوچ اعدام شده: “بهروز دیناربر”۵۰ ساله متاهل دارای سه فرزند اهل و ساکن کهنوج احراز شده است.از هویت شش زندانی دیگر که تحت اتهامات مرتبط به مواد مخدر اعدام شده‌اند تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست. ساعاتی بعد از اجرای حکم پیکرهای هر هفت زندانی به خانوادهای آنان تحویل شده است. لازم به یادآوری است، از تاریخ۹ اردیبهشت۱۴۰۲ تا امروز ٢٢ آبان ماه ۱۴۰۲, دستکم ۱۱۴ زندانی بلوچ از جمله چهار زندانی زن اعدام شده اند، و از ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۱ تا امروز ٢٢ آبان ماه ۱۴۰۲دست کم ۲۱۵شهروند بلوچ در زندانهای مختلف کشور اعدام شده اند، که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است.