حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام هیمن مصطفایی در زندان مرکزی سنندج

برپایه گزارش دریافتی، حکم اعدام هیمن مصطفایی، زندانی اهل “کانی دینار” مریوان پس از دوازده سال حبس صبح روز چهارشنبه 31 خرداد ماه در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.
همین مصطفایی روز دوشنبه ٢٩ خرداد ماه، جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی به سلول انفراد زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. نامبرده ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ به اتهام قتل یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران در مریوان بازداشت گردید و در دوران بازجویی تحت شکنجه ناچار به پذیرش قتل این عضو سپاه پاسداران شد. این زندانی بعدها توسط دادگاه کیفری سنندج به اتهام قتل عمد به “قصاص” و به اتهام نگهداری اسلحه به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم گردید.