حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام پنج زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آذر، حکم پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفته است: “این زندانیان پیشتر از بابت اتهام قتل توسط مراجع قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بودند.” جزییات بیشتر در این رابطه اعم از هویت این افراد، تاکنون در دست نیست. گفتی است تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌ های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.