حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام پنج زندانی در زندان های گرگان و رشت

طی روزهای اخیر، حکم اعدام پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان های گرگان و رشت اجرا شد.

صبح روز سه شنبه ۲۲ آذرماه، حکم اعدام یک زندانی به نام “پیام نوراللهی” 33 ساله و اهل فومن که به اتهام قتل بازداشت شده بود در زندان گرگان به اجرا درآمد. روز پنج‌شنبه ۲۶ آبان ماه، حکم اعدام دو  زندانی به نامهای ” عباس عبداللهی و فریبرز شهبازی” به اتهام قتل در زندان رشت به اجرا درآمد. بعلاوه روز پنج‌شنبه ۱۰ آذرماه نیز حکم دو زندانی دیگر به نامهای “مجید مهدی پور و مسعود عفتی” با اتهام قتل در زندان رشت اجرا شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌ های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.