حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان زابل

روز شنبه ۲۱ خردادماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زابل به اجرا درآمد.
در این گزارش هویت این زندانیان “اسمائیل (سخی) زاروزهی ساکن زهک، امین الله براهویی (نارویی)، ۲۷ ساله ساکن شهرستان زهک، ثناءالله بهادرزهی (نارویی)، ۳۴ ساله ساکن شهرستان زهک و رسام پودینه”، عنوان شده است. از میان آنها رسام پودینه از بابت اتهام قتل و مابقی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.