حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی کرج

سحرگاه روز سه شنبه 14 آذرماه،حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند،در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد.

براساس گزارشات منتشرشده هویت سه تن از این زندانیان “ساسان ملکی، مجتبی امیری و منوچهر نورآباد (برزگر)” احراز شده است.این زندانیان که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند،روز دوشنبه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بودند.این درحالی است که تا لحظه تنظیم این خبر،اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی رژیم اعلام نشده است.