حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان های رژیم

بنابه گزارشات منتشره، طی روزهای اخیر دستکم 4 زندانی در زندانهای شیزار، بندرعباس و زنجان که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بودند، اعدام شدند.

برپایه گزارش منتشره، سحرگاه روز یکشنبه هفته جاری حکم اعدام یک زندانی 31 ساله که در سال 94 به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود، در محوطه زندان عادال آباد شیراز به اجرا درآمد. همچنین حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی بندرعباس نیز به اجرا درآمده است. اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخلی اعلام نشده است. یک زندانی 30 ساله نیز که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بود  روز سه شنبه در زندان مرکزی زنجان به دارآویخته شد.