حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان اهواز

سحرگاه روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه،حکم یک زندانی که پیشتر با اتهام به قتل توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود،در زندان سپیدار اهواز به اجرا در آمد.

هویت این زندانی اعدام شده، “هوشنگ مقتدری ۴۲ ساله” گزارش شده است.هوشنگ مقتدری سه سال پیش به اتهام قتل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از بابت اتهام مذکور توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شد.گفته می‌شود،این زندانی دو هفته پیش جهت اجرای حکم از زندان شیبان اهواز به زندان سپیدار این شهر منتقل شده بود.