حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان بروجرد

سحرگاه روز چهارشنبه 20 شهرویورماه، حکم یک زندانی که به اتهام “قتل عمد” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی بروجرد در استان لرستان به اجرا درآمده است.

بر اساس این گزارش، این فرد به نام “ترنج فیضی” که از ۴ سال پیش به اتهام “قتل عمد” بازداشت و در زندان بسر می‌برد حکم وی، در زندان مرکزی بروجرد در استان لرستان به اجرا درآمده است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.