حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان بروجرد

به گزارش منتشره طی روزهای اخیر حکم اعدام یک زندانی که پیشتر به اتهامات مربوط به “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی بروجرد اجرا شد.

گفته می شود این زندانی 36 ساله که در سال 93 به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود سحرگاه روز دوشنبه هفته جاری به دارآویخته شد. گفتنی است  اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخلی ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.