حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان بیرجند

سحرگاه روز یکشنبه 19 شهریورماه،حکم یک زندانی که پیشتر به اعدام محکوم شده بود،در زندان بیرجند به اجرا در آمد.

برپایه گزارش های منتشرشده،هویت این زندانی اعدام شده “سعید سنجرانی 23 ساله  و دارای دو فرزند خردسال و اهل زاهدان” عنوان شده است.سعید سنجرانی در سال 1399به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در شهر بیرجند بازداشت و سپس توسط دادگاه رژیم در این شهر به اعدام محکوم شد.