حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان خلخال

طی روزهای گذشته حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان خلخال به اجرا درآمده است.

به گزارش هرانا، هویت این زندانی که از سال ۹۴ در زندان خلخال اردبیل به اتهام “قتل و حمل اسلحه” به اعدام محکوم شده بود، “حسین طاهری”، ۳۷ ساله، احراز شده است.اعدام این شهروند تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.