حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان سنندج

روز چهارشنبه ۱۰ دیماه، حکم یک زندانی  به نام ” مصطفی سیفی” که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان سنندج به اجرا درآمد.

مصطفی سیفی  پیشتر در روز یکشنبه ۲ شهریور، جهت اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و سپس در روز پنج‌شنبه ۶ شهریور، با گرفتن مهلت سه ماهه از خانواده مقتول، به بند بازگشت. گفتنی است، خانواده نامبرده موفق به پرداخت دیه به خانواده مقتول نشدند و در نهایت حکم اعدام وی روز چهارشنبه در محوطه زندان مرکزی سنندج به اجرا در آمد.