حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز

بنا به گزارش منتشره، سحرگاه روز پنج شنبه 3 مردادماه، یک زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.
بر پایه این گزارش، به ادعای مقامات قضایی رژیم در شیراز، این زندانی در آبان ماه سال 95 به اتهام “قتل” بازداشت و توسط دادگاه به اعدام محکوم شد. گفته می شود این زندانی چند روز پیش، جهت اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان منتقل و در نهایت سحرگاه روز پنج شنبه در محوطه زندان حکم وی اجرا شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند.