حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان مهاباد

 

بنا به گزارش منتشره، سحرگاه روز چهارشنبه 26 تیرماه، حکم اعدام یک زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مهاباد اجرا شد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم در مهاباد، این زندانی در آذرماه سال ۹۴ به اتهام “قتل” بازداشت و توسط دادگاه به اعدام محکوم شد. گفته می شود این زندانی چند روز پیش، جهت اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان منتقل و در نهایت سحرگاه روز چهارشنبه در محوطه زندان حکم وی اجرا شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند.