حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان همدان

روز چهار شنبه ۲۷ فروردین ماه، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان همدان به اجرا درآمده است.

به گزارش منتشره، این زندانی که در سال 93 به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود سحرگاه روز چهارشنبه در زندان مرکزی همدان به دارآویخته شد. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. بنا بر همین گزارش بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند.