حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در سنندج

سحرگاه روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک زندانی محکوم به اعدام  به نام “کیوان الله مرادی” در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد

برپایه گزارش منتشره، این زندانی 28 ساله و اهل  بخش ”بلبان آباد“ از توابع شهرستان دهگلان، پنج سال پیش به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود. گفتنی است نامبرده  چهار ماه پیش از زندان قروە بە زندان سنندج منتقل شدە بود.