حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در مشهد

طی روزهای اخیر حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا درآمد.

گفته می شود این زندانی از حدود ۵ سال پیش به اتهام “قتل” بازداشت و توسط دا گاه رژیم به اعدام محکوم شده بود. اعدام این شهروند تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند.