حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی در ملا عام در خنداب

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 25 تیرماه،  یک زندانی که به  اتهام “قتل”  توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود، در خیابان جهاد شهر خنداب در ملا عام اعدام شد.

به ادعای مقامات قضایی رژیم استان مرکزی ، این زندانی در فروردین ماه سال ۹۷، به اتهام “قتل” بازداشت و توسط دادگاه به اعدام محکوم شد. گفته می شود این زندانی چند روز پیش، جهت اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان  استان مرکزی منتقل و در نهایت سحرگاه روز سه شنبه در خیابان جهاد شهر خنداب در ملا عام اعدام شد.