حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر در رجایی شهر کرج

حکم یک زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهام “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم شده بود، روط یکشنبه 1 دیماه در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

گفتنی است روز چهارشنبه هفته گذشته نیز حکم اعدام دستکم سه زندانی دیگر که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تارخی 10 اکتبر ۲۰۱۹ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۰ دستکم ۲۵۶ نفر حکم اعدام آنان به اجرا درآمده و ۹۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند.