حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام  یک شهروند در زندان ارومیه

روز چهارشنبه 17 آبان‌ماه، حکم اعدام یک زندانی به نام “اکبر فرخی” اهل ارومیه در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمد.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “اکبر فرخی” روز دوشنبه پانزدهم آبان‌ماه به همراه یک زندانی دیگر به نام “امین خورشیدی” اهل روستای “نرگی” از توابع منطقه مرگور ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بود.گفتنی است، اکبر فرخی نیز حدود چهار سال پیش به اتهام “قتل عمد” بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.تا لحظه تنظیم این خبر اعدام “اکبر فرخی” از سوی مراجع رسمی یا رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است