حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام ۲ زندانی در زندان قم

طی روزهای اخیر حکم اعدام دو زندانی که پیشتر با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بودند در زندان قم به اجرا درآمده است.

برپایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران این دو زندانی که سه سال پیش در یک پرونده  مشترک به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدربازداشت شده بودند، سحرگاه روز چهارشنبه 23 بهمن ماه در زندان لنگرود به دار آویخته شدند. گفتنی است اعدام این دو زندانی با وجود گذشت بیش از ده روز، از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی اعلام نشده است.