حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در زندان اراک

بنابر اخبار منتشر شده، سحرگاه روز یکشنبه ۷ فروردین ماه، حکم ۴ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اراک اجرا شد.

هویت این زندانیان فیض الله نوراللهی اهل کرمانشاه، احمد نوری اهل کرج، حمید گودرزیان و محمد نجاری اهل اراک احراز شده است. این چهار زندانی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. قابل ذکر است، با گذشت چهار روز از اجرای حکم این چهار زندانی خبر اعدام آنها توسط منابع داخلی و یا منابع حکومتی اعلان نشده است.