حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام ۸ زندانی در زندان های مختلف

سحرگاه طی روزهای چهارشنبه ۲۵ و یکشنبه ۲۲ اسفند ماه، حکم ۸ زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندانهای رجایی شهر، دستگرد اصفهان و عادل آباد‌شیراز  اجرا شد.

سحرگاه روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه چهار زندانی در زندان عادل آباد شیراز به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. هویت دو تن از این زندانیان، جمشید فدایی و حسین مهربانی، ۳۷ ساله و اهل جهرم عنوان شده است. همچنین سحرگاه روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، یک زندانی تبعه کشور افغانستان به نام زبید در زندان دستگرد اصفهان  به اتهام قتل اعدام شد. در همین‌روز حکم اعدام دست‌کم سه زندانی دیگر به نام های غلامعلی خوارگیر، عباس خوارگیر و محسن جندقی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این سه زندانی۲۰ سال پیش از بابت اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.