حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام 3 نفر در شهرهای مختلف ایران

بنا به گزارشات منتشره روز پنجشنبه 19 تیرماه،حکم اعدام سه زندانی در شهرهای مشهد و شیراز و گرگان به اجرا در آمده است.

برپایه این گزارش،یک مرد در مشهد به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی برای ششمین بار، اعدام شده است.گفتنی است،نام این فرد در گزارش مطرح نشده و هنوز مقامات جمهوری اسلامی به این خبر واکنش نشان نداده‌اند.در زندان شیراز نیز حکم اعدام یک زندانی به نام  امیرعباس صالحی، اهل مرودشت که پیشتر از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بود،به اجرا در آمد.همچنین یک زندانی 43 ساله به نام باسط سیدی، اهل بندر ترکمن، که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان گرگان اعدام شد.