حزب کمونیست ایران

اجرای حکم تبعید ۳۹ درویش گنابادی

بنا به گزارشات منتشره،به رغم شیوع کرونا در کشور، ۳۹ درویش گنابادی پس از پایان دوران حبس به شهرهای محل تبعیدشان اعزام شدند.

بر پایه این گزارش زهک، سراوان، زابل، برازجان، سیرجان، کهنوج، نهبندان، نیک‌شهر در استا‌ن‌های سیستان بلوچستان، خراسان و کرمان از جمله شهرهای محل تبعید دراویش گنابادی است.این درحالی است شیوع بیماری کرونا در اکثر این شهر ها افزایش داشته است.