حزب کمونیست ایران

اجرای حکم دو سال حبس تعلیقی کامیار فکور 

روز دوشنبه 6 آذر ماه، با پایان محکومیت هشت ماهه “کامیار فکور”، روزنامه‌نگار، هنرمند حامی کارگران و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، حکم دو سال زندان تعلیقی که پیش‌تر دریافت کرده بود، به اجرا گذاشته شد.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، این روزنامه‌نگار و فعال کارگری که قرار بود چهار آذرماه با پایان محکومیت از زندان آزاد شود، همچنان در زندان است. شعبه نهم دیوان عالی کشور به دلیل منطبق ندانستن تقاضای اعاده دادرسی با هیچ‌کدام از بندهای ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، این درخواست را رد کرده است. “سروناز احمدی”همسر “کامیار فکور” سال گذشته در دادگاه بدوی با دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اشد مجازات، یعنی ۶ سال زندان محکوم شد و از جمله مصادیق اتهامی او کار با کودکان کار به عنوان مددکار اجتماعی و آموزش به آن‌ها بود.