حزب کمونیست ایران

اجرای حکم زندان کیوان صمیمی

“کیوان صمیمی” سردبیر ماهنامه فعلی ایران‌فردا و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه برای اجرای حکم و تحمل سه سال حبس، راهی زندان اوین شد.

کیوان صمیمی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه تهران صادر شده است، نامبرده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.