حزب کمونیست ایران

اجرای حکم شلاق یک کارگر

“داوود رفیعی” فعال کارگری که پیشتر به دلیل شرکت در اعتراضات کارگران پارس‌خودرو اخراج و با شکایت وزارت تعاون، کار و رفاه کارگران بازداشت شده بود، وقتی برای پیگیری پرونده به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین مراجعه کرد، بدون حکم قطعی و اعلام قبلی، به دست ماموران اجرای احکام ۷۴ ضربه شلاق خورد.

داوود رفیعی در جریان اعتراضات کارگران پارس خودرو در سال ۹۱ همراه با شماری از کارگران از این کارخانه اخراج شد. در هجدهم آبان سال ۹۵ وقتی نامبرده همراه با دو کارگر دیگر برای مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل این کارخانه مراجعه کردند، هر سه کارگر بازداشت شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در هفته‌های گذشته وثیقه‌گذاری که وثیقه آزادی رفیعی را تامین کرده بود تحت فشار مقام‌های قضایی قرار گرفته بود. به همین دلیل داوود رفیعی روز پنج‌شنبه به دادسرای امنیتی مقدس، مستقر در زندان اوین، مراجعه کرد اما حین حضور در این دادسرا بدون قطعی شدن حکم و بی‌اطلاع قبلی، نیروهای اجرای احکام، او را بازداشت و حکم ۷۴  ضربه شلاق را بر پیکرش اجرا کردند.