حزب کمونیست ایران

اجرای دو حکم اعدام در بروجرد و کرج

سحرگاه روز پنجشنبه 4 مهر ماه دو زندانی محبوس در زندان های کرج و بروجرد  به اتهامات مرتبط با “مواد مخدر و قتل”  اعدام شدند.

برپایه گزارش منتشره، یک زندانی اهل بروجرد که سال 95 به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، روز چهارشنبه در محوطه این زندان به دارآویخته شد. اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخلی ایران اعلام نشده است. همچنین زندانی دیگری در زندان کرج که به اتهام قتل بازداشت شده بود در زندان رجائی شهر کرج اعدام گردید. گفتنی با احتساب این زندانی شمار زندانیان اعدام شده روز چهارشنبه در این زندان تاکنون به ۶ تن رسیده است.  لازم به ذکر است که سازمان حقوق بشر ایران از انتقال ۴ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر از زندان قزل‌حصار کرج به زندان رجایی شهر و اجرای حکم اعدام آنان خبر داده بود. با این حال هویت آنان تاکنون احراز نشده است.