حزب کمونیست ایران

اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سه زندانی در کرج

روز سه شنبه 31 مردادماه،دستکم سه زندانی در زندان قزلحصار کرج،جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.

براساس گزارشات منتشر شده،انتقال این زندانیان که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند بودند،جهت اجرای حکم اعدام آنها صورت گرفته است.تا لحظه تنظیم این گزارش جزئیات بیشتر در این رابطه اعم از هویت این زندانیان منتشر نشده است.