حزب کمونیست ایران

اجلاس داووس 2022 و تلاش بی ثمر برای خروج از بحران

کنفرانس داووس 2022 در روزهای 22 تا 26 ماه مه برگزار گردید. موضوع کنفرانس مذکور “تاریخ در نقطه عطف؛ سیاست‌های دولت و استراتژی‌های جهان تجارت” تعیین شد. سالی یکبار شماری از استثمارگران میلیاردر و سوپر میلیاردر  و نمایندگان سیاسی آنها برای چند روزی در شهر داووس سویس، در پای کوه آلپ، گرد هم می آیند. در آنجا سخنرانی های علنی و دیدارهای مخفی و توطئه گرانه انجام میگیرد. گزارشگران دست چین شده ی حرفه ای و رسانه های خط رسمی بورژوایی معمولا بخش علنی را پوشش داده و این پیام را میدهند که نظام سرمایه داری ثبات دارد، در حال پیشروی است و اگر مشکلی هم باشد طبیعی و قابل رفع است.

اجلاس حضوری امسال پس از دوبار  وقفه به جای ژانویه، به خاطر ویروس کرونا در همین روزهای ماه مه برگزار شد. به نظر میرسد مصائبی که سرمایه داران و دولت هایشان بر سر میلیارد ها انسان و زمین آورده اند اجازه نداد تا شرکت کنندگان در سال کنونی با چهره های مصنوعی و خندان در برابر دوربین ها ظاهر شوند و به بینندگان امید کاذب ببخشند.

داووس 2022 به قول کارشناسان خود بورژوازی از دو عنصر رنج برد. اول عدم حضور سران ابرقدرتهائی نظیر آمریکا، روسیه و چین؛ و دوم  نومیدی آشکار که در سیمای شرکت کنندگان مشهود بود. مقامات سیاسی و صاحبان سرمایه روسیه به کنفرانس دعوت نشده بودند. چین نیز هیچ نماینده ای به اجلاس نفرستاد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به آسیا سفر کرد تا دندان های امپریالیسم آمریکا به سران چین را نشان دهد. او در این سفر گفت که اگر لازم باشد برای دفاع از تایوان به زور متوسل خواهند شد. کارشناسان نوشتند که او و تیم همراهش تلاش کردند کشورهایی نظیر هند و استرالیا و دول پیرامون چین را پیرامون نقشه های امپریالیسم آمریکا در متوقف کردن پیشرو های آن کشور متحد کنند. به قول بعضی از متخصص ها آنها این امر را هم بررسی کردند که آیا امکان دارد با قربانی کردن شهروندان عادی تایوان (و مزدورانی که سازمان خواهند داد) غرقآب خونینی نظیر اوکراین برای چین نیز بسازند.

داووس 2022، بیشتر تحت هژمونی هیئت حاکمه آلمان بود وصدراعظمش سخنرانی خود در اجلاس را بیشتر به حمله به روسیه و شخص ولادیمیر پوتین اختصاص داد. رئیس جمهور و چند مقامات اوکراینی نیز با حضور فیزیکی و یا آن لاین خود جنگشان و خطر روسیه برای جهان و بویژه اروپا را برجسته نموده و تقاضای کمک های بیشتر و اعمال محاصره اقتصادی سخت تر علیه آن کشور کردند. مقامات و سرمایه داران آمریکایی که در روشن کردن آتش جنگ نیابتی در اوکراین در پیشاپیش دولت های عضو سازمان اتلانتیک شمالی مشهور به ناتو گام برمیداشتند  و بر تداوم آن اصرار دارند همزمان با جو پرهیجان داخل کنفرانس در مورد جنگ اوکراین در خارج کنفرانس ساز تازه ای کوک کردند.

وزیر خارجه آمریکا در بیست و ششم ماه مه، برابر با پنجم خرداد، در دانشگاه جرج واشنگتن گفت که چالش اصلی برای دنیای به اصطلاح آزاد چین است. او به این ترتیب خواست بلوک بندی شکل گرفته علیه روسیه را گسترده کرده و ضرورت توجه به خطر چین را نیز در آخرین روز کنفرانس داوس گوشزد کند.

عدم حضور نمایندگان سیاسی سرمایه داران غربی یکی از نشانه تفرقه شدیدی است که در میان دولت های سرمایداری وجود دارد. سهامداران بزرگ  که در انتهای تونل تاریک سوسوی نوری نمی دیدند، اعتراف کردند که صدها میلیون نفر در دنیا رو به گرسنگی گام بر میدارند. اما خیریه آکسفام، که معمولا نابرابری ها را برجسته کرده و خواهان مالیات از ثروتمندان میشود، جملات محافظه کارانه  “گام بر میدارند” را تصحیح کرد. در گزارش این موسسه آمده در حالیکه صاحبان سرمایه های کلان در دوره کرونا 43 درصد بر ثروت های خود افزودند 263 میلیون نفر هم اکنون دست به گریبان گرسنگی و فقر حاد هستند.

اما این مسئله تنها وقتی نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم میکند که در گوششان خوانده میشود که گرسنگان ممکن است علیه نظم و نظامشان بپا خیزند. همین ترس سبب میشود که معمولا سرمایه داران، سهام گذاران و بانکداران بزرگ قول بهبود و آفرینش کار بدهند. آنها در مصاحبه های پایانی گفتند که با تقویت گلوبالیزلسیون، اجتناب از ناسیونالیسم و اتکا به سه جانبه گرایی اقتصاد را سر و سامان داده و کار خواهند آفرید. اما سازمان جهانی کار از طریق گزارشی که همزمان با برگزاری اجلاس منتشر کرد پیشاپیش هرگونه تعهد کارآفرینی را با مشکل روبرو نمود. سازمان نامبرده در گزارش خود و با ارائه فاکت ها مستدل نمود که بازار کار دستخوش “شوک” های متعددی است. بر اساس این گزارش در سه ماهه اول 2022 استخدام نیروی کار افت کرده و در اینده افت بیشتر هم خواهد داشت.

کلان سرمایه داران، که معمولا نیمه پر لیوان را به مخاطب نشان می دهند، در داووس 2022 مجبور شدند اعتراف کنند که اقتصادشان در خطر فرورفتن در رکود است. اما آنها غافلند که اقتصاد هم اکنون تا خرخره غرق در بحران می باشد.

سایت های جمهوری اسلامی نظیر ایرنا گزارشات و تحلیل هایی از کنفرانس داوس 2022 ارائه دادند. آنها میخواستند وانمود کنند که مشکلات اقتصادی فقط دامنگیر مردم ایران نیست. بلکه این مشکلات جهانی است و مردم باید صبر کنند و به مقامات فرصت بدهند تا اوضاع را سامان ببخشند. اما باید یادآوری کرد که درست است جمهوری اسلامی رژیمی استثمارگر و سرمایه داری است، اما اقتصاد مافیایی و فساد عمیق و ساختاریش در آن بسیار گسترده تر از کشورهای دیگری است. شهروندان ایرانی با رژیم تنها مشکل اقتصادی ندارند. آنها طالب آزادی بوده و میخواهند کشور را بدست خود اداره کنند. زیرا این تنها راه تامین یک زندگی مرفه و آزاد می باشد.