حزب کمونیست ایران

احتمال بروز اعتصابات بخش حمل و نقل اروپا

کارگران حمل و نقل سراسر اروپا اعلام کرده اند در صورت نادیده گرفتن خواسته هایشان از جمله از جمله افزایش دستمزدهایشان تابستان پیش رو دست به اعتصاب خواهند زد.

اروپا محل اعتصابات گسترده بخش حمل و نقل است و بسیاری از کارمندان ناراضی به دلیل رشد تورم و عدم همسان‌سازی مزد با افزایش قیمت‌ها، خواهان افزایش حقوق هستند و به همین دلیل قصد دارند دست به اعتصاب بزنند. اتحادیه “یو سی بی” در بروکسل مقر اتحادیه اروپا به همراه «سندیکای بروکسل»، کارمندان این اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کنند. آن‌ها به توافقی اصولی با شرکت”یورو کنترل” دست یافتند. آن‌ها ممکن است از هفته آینده برای مزد بیشتر وارد اعتصاب شوند و به این ترتیب برخی نقل و انتقالات و کنترل شبکه هوایی دچار مشکل شود.  گفتنی است دست کم یک سوم کارکنان اتحادیه اروپا و یورو کنترل از این اعتصاب حمایت می‌کنند.