حزب کمونیست ایران

احتمال جریمه سنگین هالک بانک ترکیه به خاطر نقض تحریم‌های ایران

دولت آمریکا درخواست کرده که هالک بانک ترکیه به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران به جریمه سنگین محکوم شود.

دادگاهی در آمریکا این تقاضا را برای پایان دادن به طولانی شدن روند رسیدگی به اتهامات هالک بانک مطرح کرده است. آمریکا قصد دارد در واکنش به طولانی شدن روند رسیدگی قضایی به اتهام‌های هالک بانک مبنی بر دور زدن تحریم‌های آمریکا، این بانک ترکیه‌ای را به پرداخت جریمه سنگین محکوم کند. بر اساس دادخواست تنظیم‌شده در دادگاه ایالتی منهتن، دادستانی تقاضا کرده است که هالک بانک تا زمان حضور در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش بایستی به خاطر بی‌اعتنایی به دادگاه روزانه یک میلیون دلار جریمه شود و این جریمه هر هفته دو برابر افزایش یابد. گفتنی است دادگاه روز ۲۵ فوریه آینده را برای رسیدگی به اتهامات هالک بانک تعیین کرده است.