حزب کمونیست ایران

احتمال دیپورت سه پناهنده ایرانی درترکیه

روز یکشنبه 17 بهمن ماه، اعتراض چند پناهنده ایرانی در ترکیه به حکم دیپورت به ایران، از سوی دادگاه تجدید نظر شهر دنیزلی رد شد و این افراد هر لحظه ممکن است به ایران بازگردانده شوند. گفته می شود، اسماعیل فتاحی فعال سیاسی، لیلی فرجی فعال حقوق زنان و زینب صحافی” پس از شرکت در تظاهراتی در اعتراض به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بازداشت شده بودند. اتهام این افراد اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. گفتنی است  در صورت دیپورت این افراد به ایران با احکام سنگین قضایی و شکنجه نهادهای امنیتی رژیم روبرو خواهند شد