حزب کمونیست ایران

احتمال کاهش سطح دستمزد مهاجران ماهر در بریتانیا

“کمیته مشورتی مهاجرت” نهاد مستقلی که به دولت بریتانیا مشورت می‌دهد، به لندن توصیه کرده است که حداقل حقوق مهاجران ماهر را از ۳۰ هزار پوند کنونی به ۲۵،۶۰۰ پوند در سال کاهش دهد.

رئیس کمیته مشورتی مهاجرت می‌گوید که توصیه‌های آنها به دولت بریتانیا احتمالا می‌تواند رشد جمعیتی و رشد اقتصادی این کشور را در مقایسه با دوران عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا که آزادی رفت و آمد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود داشت، کاهش دهد. با اجرای این پیشنهاد اگرچه درخواست‌ها برای خدمات بهداشتی-درمانی دولتی، مدارس و مسکن اندکی کاهش می‌یابد، اما فشارها بر مراقبت‌های اجتماعی که به کارمندان کم درآمد متکی است، افزایش خواهد یافت.