حزب کمونیست ایران

احضار تعدادی از کارگران هپکوی اراک

بنابه گزارش منتشره، طی روزهای اخیر تعدادی از کارگران هپکو به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری رژیم در شهرستان اراک احضار شدند.

برپایه این گزارش، طی ابلاغیه‌ای که اخیراً به دست تعدادی از کارگران هپکوی اراک رسیده است، کارگران برای پاره‌ای از توضیحات باید به شعبه ۱۰۶ دادگاه این شهرستان مراجعه کنند.  گفته می شود تاریخ حضور این کارگران ۳۰ فرورودین ماه اعلام شده است.  از قرار معلوم  برخی از این کارگران طی اعتراضات اخیر در این واحد تولیدی در دادگاه پرونده داشته‌اند.