حزب کمونیست ایران

احضار جمعی از  فعالان صنفی معلمان استان خوزستان

به دنبال تشدید سرکوب و ارعاب معلمان و فعالان صنفی شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه رژیم در اهواز روز دوشنبه 23 اسفند ماه پنج تن از فعالان صنفی معلمان را به دادسرا احضار کرد.

در این احضاریه “بهنیا بهمئی‌نژاد”، “شهریار شیروانی”، “سیامک_چهرازی”، “اقبال_تامرادی” و “کوکب بداغی” به مدت ۵ روز فرصت دارند به بازپرسی مراجعه نمایند. درهمین خصوص شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از فعالان صنفی خوزستانی، این خط سرکوب را محکوم نموده و خواهان مختومه شدن پرونده این فعالان صنفی شد.