حزب کمونیست ایران

احضار حداقل ۲۰ تن از دانشجوی دانشگاه مدنی آذربایجان به کمیته انضباتی 

طی هفته‌ گذشته حداقل ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان با اتهاماتی واهی و بی اساس به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده اند.

گفته می شود این دانشجویان به دلیل شکایت حراست دانشگاه با اتهاماتی چون “اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه‌ی امور و برنامه‌های دانشگاه”، “عدم رعایت شئون دانشجویی”، “توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد رژیم و “ایجاد و شرکت در اعتراضات سراسری” به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.