حزب کمونیست ایران

احضار دهها تن از کارگران شرکت فولاد اهواز به دادگاه

روز پنجشنبه 14 شهریور ماه، دادگاه انقلاب رژیم در اهواز ۴۱ نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز را به اتهام شرکت در اعتراضات کارگری پاییز سال گذشته احضار کرده است.

“اخلال در امنیت کشور”، “اعتراضات غیرقانونی” و برخی “شعارهای سیاسی” از جمله مواردی است که در احضاریه این کارگران به آن اشاره شده است. در سه سال گذشته بررسی ۱۱۲ پرونده قضایی برای ۷۲ کارگر معترض فولاد اهواز در مراجع قضایی برگزار شده است. در چند هفته گذشته دستگاه قضایی ایران محاکمه کارگرانی را آغاز کرده که در اعتراضات کارگری پاییز سال گذشته در شوش و اهواز حضور داشتند. اخیرا دست‌کم ۱۷ کارگر نیشکر هفت‌تپه نیز به حبس تعلیقی و شلاق محکوم شدند. گفتنی است کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز در آبان و آذر ماه ۱۳۹۷ دور تازه‌ای از اعتصاب‌ و اعتراضات خود را سازماندهی کردند. در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی دستکم ۴۰ کارگر کارخانه فولاد اهواز را بازداشت کردند. لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها، سامان دادن قراردادها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حق برخورداری از تشکل کارگری و پرداخت دستمزدهای معوقه از جمله خواست‌های معترضان بود.