حزب کمونیست ایران

احضار دهها دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی

کمیته انضباطی دانشگاه تهران ده‌ها دختر دانشجو را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری احضار کرده است.

به گزارش کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور»، دست‌کم ۵۰ دانشجو هفته گذشته با اتهام «رعایت نکردن قوانین پوشش» احضار شده‌اند. کمیته انضباطی همچنین به دانشجویانی که به گفته این نهاد سرکوب، به تماس‌های کمیته انضباطی پاسخ‌گو نبوده‌اند، پیامکی تهدیدآمیز ارسال کرده و نوشته است: “این پیامک را به عنوان آخرین اخطار تلقی نموده و چنانچه در تاریخ ۲۷ تیر ماه… به این کمیته… مراجعه ننمایید، پرونده شما به صورت غیابی بررسی خواهد شد.” بدیهی است عدم رعایت ضوابط و مقررات انضباطی، توقف کلیه عملیات آموزشی و خدمات رفاهی دانشجو را در پی خواهد داشت.» اما شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داده که اغلب دانشجویان احضارشده خوابگاهی هستند و در فصل تابستان تهران نیستند که امکان حضور در دانشگاه را داشته باشند.