حزب کمونیست ایران

احضار دهها دانشجوی دانشگاه  مدنی آذربایجان  به کمیته انضباطی

هشتاد تن از دانشجویان دانشگاه «مدنی» آذربایجان واقع در تبریز به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.

این احضار به دنبال شرکت دانشجویان در تجمعات اعتراضی و شکایت حراست دانشگاه علیه این دانشجویان صورت گرفته است. افزون بر این حراست این دانشگاه اقدام به تشکیل جلسات انضباطی و صدور حکم برای حدود ۲۵ تن از دانشجویان و احضار و پرونده سازی برای ۳۵ تن دیگر کرده است؛ این بدین معنی است که تا این لحظه  برای ۲۰ نفر از دانشجویان احکام قطعی صادر شده است، ۲۵ نفر در انتظار صدور حکم و تشکیل جلسه انضباطی و همچنین ۳۵ نفر بابت تفهیم اتهام، احضار شده اند. گفته می شود این اقدامات کمیته انضباطی به دلیل شرکت کردن دانشجویان در تجمعات اعتراضی صورت گرفته است.