حزب کمونیست ایران

احضار رئوفه میرباقری جهت اجرای حکم حبس

روز شنبه 21 بهمن ماه، “رئوفه میرباقری”، فعال حقوق زنان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ‍۱۴۰۱، جهت اجرای حکم حبس به دادگاه رژیم در تنکابن احضار شد.

بر اساس این احضاریه از ایشان خواسته شده تا ظرف مهلت هفت روز جهت اجرای حکم حبس، خود را به مرجع قضایی مذکور معرفی کند. گفته شده، وی پیشتر توسط دادگاه رژیم در ساری به هشت ماه حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شده بود.