حزب کمونیست ایران

احضار رسول بداقی به دادسرای اوین

رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، طی ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شد.

براساس احضاریه‌ای که روز ۲۸ دی صادر شده است، از رسول بداقی خواسته شده که ظرف مدت ۱۰ روز در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین حاضر شود. علت احضار این فعال صنفی معلمان، “ادای توضیح برای ادامه تحقیقات قضایی” عنوان شده است. گفتنی است رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، روز شنبه ۲۰ آذرماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و روز سه‌شنبه ۳۰ آذر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.