حزب کمونیست ایران

احضار رضا شهابی به دادسرای اوین

روز پنج شنبه 18 مهرماه، رضا شهابی، اعضا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دادسرای اوین احضار شد.

بنا به گزراش منتشره، رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، طی ابلاغیه ای به دادسرای اوین احضار شد. در این ابلاغیه از وی خواسته شده است روز شنبه ۲۰ مهرماه در این شعبه حاضر شود. لازم به یادآودری است، وی در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و پس از ۶ روز با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. اکنون وی طی ابلاغیه راس ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۰ مهرماه در دادسرای اوین باید حاضر شود.