حزب کمونیست ایران

احضار ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر بازنشسته و فعال کارگری به دادگاه

بنا بر گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر بازنشسته و فعال کارگری طی تماس تلفنی برای برگزاری دادگاه به شعبه ۱۵ دادگاه رژیم در تهران   احضار شد.

قرار است جلسه دادگاه این فعال کارگری روز دوشنبه ۲۶ تیرماه برگزار شود. اتهام ریحانه انصاری‌نژاد «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با کارگران، معلمان ‌و‌ دانشجویان» اعلام شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد، برگزاری دادگاه علیه ریحانه انصاری‌نژاد با اتهاماتی بی‌پایه و اساس را مصداق کامل کارگر ستیزی دانسته و‌ تداوم اعمال فشار بر او را نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی این فعال کارگری می‌داند. ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر بازنشسته، اردیبهشت ماه امسال در حالی که همراه با تعدادی از کارگران و معلمان به دیدار خانواده محمد حبیبی، معلم زندانی، رفته بودند دستگیر و پس از از حدود سه ماه بازداشت موقتاً به قید وثیقه آزاد شده بود.