حزب کمونیست ایران

احضار سه عضو کانون نویسندگان ایران جهت تحمل دوران حبس

طی روزهای اخیر، “بکتاش آبتین”، “رضا خندان (مهابادی)” و “کیوان باژن”، سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدسی تهران احضار شدند.

روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه، شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین، با ارسال ابلاغیه‌های جداگانه این افراد را برای اجرای حکم حبس احضار کرد. در این ابلاغیه ها، از آنها خواسته شده که تا مدت چهار روز آینده خود را به این شعبه معرفی کنند. احضار این افراد جهت اجرای حکم حبس در حالی صورت گرفته است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای که جهت کنترل شیوع بیماری کرونا در زندانها صادر کرده از مسئولین قضایی خواسته است: «محکومانی که آرای محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندانها تا پایان فروردین ۹۹ خودداری شود.