حزب کمونیست ایران

احضار شاپور احسانی راد به دادگاه

شاپور احسانی راد عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران طی ابلاغیه ای به دادگاه احضار شده است.

برپایه این ابلاغیه وی باید روز یکشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۹ صبح در شعبه ۲۶ دادگاه رژیم تهران حضور یابد. شاپور احسانی راد به دو اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”و “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه رژیم احضار کرده اند. لازم به یادآوری است، شاپور احسانی راد نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در روز هفتم مرداد بدون هیچ دلیلی در محل کار خویش دستگیر و پس از ۳۶ روز بازداشت در تاریخ ۱۲ شهریور به قید کفالت موقتاً آزاد گردید. وی طبق احضاریه باید روز ۱۷ شهریور بدون داشتن وکیل در دادگاه حاضر شود.