حزب کمونیست ایران

احضار فرزانه زیلابی به دادگاه

 

بنا به گزارش منتشره، فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران هفت‌تپه روز سه شنبه 15 مردادماه، طی ابلاغیه ای به دادسرای اهواز احضار شد.
در این ابلاغیه اعلام شده است که نامبرده باید در روز ۱۵ مرداد ماه در دادگاه حاضر شود. گفته می شود که در این ابلاغیه هیچ نوع اتهامی نسبت به این وکیل دادگستری قید نشده است. این اولین بار نیست که فرزانه زیلابی در رابطه با پرونده کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه به دادسرا احضار می‌شود، پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته به دادسرای رژیم شهرستان شوش احضار شده بود.