حزب کمونیست ایران

احضار فعال کارگری شاپور احسانی راد برای اجرای حکم زندان

بنا به گزارشات منتشره روز شنبه 30 فروردین ماه،شاپور احسانی‌راد، فعال کارگری، برای اجرای حکم ۶ سال زندان که علیه او صادر شده، به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

پیشتر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شاپور احسانی‌راد در تاریخ ۳۰ شهریورماه 98 برگزار شده بود و دادگاه رژیم در تهران او را به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم کرد.همچنین این فعال مدنی به مدت دو سال از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محروم شد.این حکم بدون حضور وی و وکیلش عینا به تایید دادگاه تجدید نظر نیز رسید.احضار احسانی‌راد برای اجرای حکمش در حالی است که نگرانی‌ها ازشیوع کرونا در زندان‌های ایران افزایش یافته و نهادهای حقوق بشری از حکومت ایران خواسته‌اند زندانیان به ویژه محبوسان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند.